Θεολόγοι

 
Αν έχει κάποιος πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου: georgios@logos.cy.net

Η Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, συντομογραφικά ΘΗΕ, είναι μια 12τομη εγκυκλοπαίδεια, αποτέλεσμα συνεργασίας ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών και άλλων συγγραφέων στο διάστημα από το 1962 ως το 1968. Αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο εγκυκλοπαιδικής συλλογής πληροφοριών στο χώρο της Θεολογίας μετά τις ανολοκλήρωτες Θρησκευτική και Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια (1934, 3 τόμοι μόνο) και Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια του Χριστιανισμού (1954, 1 τόμος μόνο).

Εκδότης της ΘΗΕ ήταν ο φιλόλογος, δημοσιογράφος και διευθυντής περιοδικών και άλλων εντύπων Αθανάσιος Μαρτίνος (1907-1985).

Σύμφωνα με τον πρόλογο της εγκυκλοπαίδειας, περιέχονται άρθρα "ηγγυημένης επιστημονικότητας" ενώ στα σημεία της θεολογικής διαπραγματεύσεως δίνεται βάρος στη μαρτυρία της Ορθόδοξης Θεολογίας. Για το λόγο αυτό, οι Αγιογραφικές παραπομπές των άρθρων στηρίζονται στη μετάφραση της Π. Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα και στο εγκεκριμένο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κείμενο της Καινής Διαθήκης, ενώ συμπληρωματικά, όπου υπάρχει ιδιαίτερος επιστημονικός λόγος, γίνονται παραπομπές και στο μασοριτικό κείμενο.

Το συνολικό έργο πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών που αποτέλεσαν το Γενικό και το Εποπτικό Συμβούλιο της εγκυκλοπαίδειας. Ανάμεσα σε άλλους, συμμετείχαν οι:

Αλιβιζάτος Αμ. - (Ακαδημαϊκός - Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Δημητρόπουλος Παν. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Θεοδώρου Ευάγγ. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Ιωαννίδης Βασ. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Καρμίρης Ιωάν. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Κονιδάρης Γερ. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Κοτσώνης Ι. Ιερών. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Μπρατσιώτης Παν. - (Ακαδημαϊκός - Καθηγητής Πανεπιστημίου)

Μπόνης Κωνστ. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)

Μωραΐτης Δημ. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)

Πουλίτσας Π. - (Ακαδημαϊκός)
Σωτηρίου Γ. - (Ακαδημαϊκός - Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Τρεμπέλας Παν. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Τωμαδάκης Ν. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Χρήστου Παν. - (Καθηγητής Πανεπιστημίου)

Κάθε τόμος αποτελεί προϊόν συνεργασίας άνω των εκατό συντακτών διαφόρων ειδικοτήτων[1], που ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις των άρθρων κάθε τόμου. Εκτός των προαναφερομένων πανεπιστημιακών, στη σύνταξη συμμετείχαν επίσης οι:
 

Αγουρίδης Σάββας
Γαλίτης Γ.
Γρατσέας Γ.
Γριτσόπουλος Τ.
 

Θεοδώρου Ανδρ.
Καλοκύρης Κ.
Καραβιδόπουλος Ιωάννης
Καρακόλης Χ.
Ματσούκας Ν.
Μεταλληνός Γ.
Μπούμης Παναγιώτης.


Πανώτης Α.
Παπαδόπουλος Στυλ.
Σφυρόερας Β.
Φειδάς Βλ.
και πολλοί άλλοι.

Τα άρθρα της ΘΗΕ χωρίζονται σε αυτοτελή και σπονδυλωτά, τα τμήματα των οποίων, οι σπόνδυλοι, εκλαμβάνονται ως αυτοτελή άρθρα, συχνά γραμμένα από διαφορετικούς συντάκτες. Η αρίθμησή της γίνεται αντί σελίδων, κατά στήλες (κάθε σελίδα δύο στήλες). Επίσης, στο τέλος κάθε άρθρου (ή και σπονδύλου αν είναι αναγκαίο) παρατίθεται βιβλιογραφικό σημείωμα

Download  Τόμος 1:
http://rapidshare.com/files/380625556/thia1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/380645836/thia1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/380654010/thia1.part3.rar
http://rapidshare.com/files/380663265/thia1.part4.rar
http://rapidshare.com/files/380303936/thia1.part5.rar
http://rapidshare.com/files/380294826/thia1.part6.rar
http://rapidshare.com/files/380292577/thia1.part7.rar
---------
Download Τόμος 2:
http://rapidshare.com/files/380672309/thia2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/380682036/thia2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/381707833/thia2.part3.rar
---------
Download Τόμος: 3
http://rapidshare.com/files/383283126/thia3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/380720846/thia3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/383301541/thia3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/383353384/thia3.part4.rar
http://rapidshare.com/files/383311192/thia3.part5.rar
http://rapidshare.com/files/383311332/thia3.part6.rar
http://rapidshare.com/files/383326273/thia3.part7.rar
---------
Download Τόμος: 4
http://rapidshare.com/files/380233938/thia4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/380228578/thia4.part2.rar
---------
Download  Τόμος 5:
http://rapidshare.com/files/380251677/thia5.part1.rar
http://rapidshare.com/files/380260441/thia5.part2.rar
http://rapidshare.com/files/380234159/thia5.part3.rar
---------
Download  Τόμος 6:
http://rapidshare.com/files/380270517/thia6.part1.rar
http://rapidshare.com/files/380691098/thia6.part2.rar
http://rapidshare.com/files/380700765/thia6.part3.rar
http://rapidshare.com/files/380270072/thia6.part4.rar
---------
Download  Τόμος 7:
http://rapidshare.com/files/381052599/thia7.part1.rar
http://rapidshare.com/files/381071297/thia7.part2.rar
http://rapidshare.com/files/381066479/thia7.part3.rar
---------
Download  Τόμος 8:
http://rapidshare.com/files/382903946/thia8.part1.rar
http://rapidshare.com/files/382909924/thia8.part2.rar
http://rapidshare.com/files/382917853/thia8.part3.rar
---------
Download  Τόμος 9:
http://rapidshare.com/files/389039102/thia9.part1.rar
http://rapidshare.com/files/389030971/thia9.part2.rar
http://rapidshare.com/files/389025838/thia9.part3.rar
---------
Download  Τόμος 10:
http://rapidshare.com/files/391289054/thia10.part1.rar
http://rapidshare.com/files/391296856/thia10.part2.rar
http://rapidshare.com/files/391306746/thia10.part3.rar
---------
Download  Τόμος 11:
http://rapidshare.com/files/394281784/thia11.part1.rar
http://rapidshare.com/files/394289130/thia11.part2.rar
http://rapidshare.com/files/394278253/thia11.part3.rar
---------
Download  Τόμος 12:
http://rapidshare.com/files/396183503/thia12.part1.rar
http://rapidshare.com/files/396190722/thia12.part2.rar
http://rapidshare.com/files/396199031/thia12.part3.rar
---------