ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μάθημα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Γιατί και πώς μελετούμε την Ιστορία.

 

 2. Η ιστορία της Εκκλησίας και η μελέτη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας.

 3.    Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας.

 

 4. Ιεροσόλυμα: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων.

 

 5. Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών.

 

 6. Η μεταστροφή του Παύλου. Άνοιγμα του Χριστιανισμού στον εθνικό κόσμο. Η πρώτη Ιεραποστολή.

 

7. Η Αποστολική Σύνοδος: συλλογική λήψη αποφάσεων.

 

8. Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Επέκταση, περιπέτειες και επίσημη αναγνώριση της Εκκλησίας.

 9. Οι μεγάλοι διωγμοί των χριστιανών.

 

10. Οι κατακόμβες: τόπος καταφυγής και μνήμης.

 

11. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.

 

12. Διάταγμα των Μεδιολάνων: ένας νέος δρόμος ανοίγεται για τους χριστιανούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Εδραίωση και ακμή της Εκκλησίας.

13. Χριστιανισμός- Ελληνισμός: μια ιδιότυπη συνάντηση.

14. Αιρέσεις: Εσωτερική πληγή της εκκλησίας.

15. Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης.

16. Μέγας Βασίλειος: ένας κορυφαίος ιεράρχης.

17. Χριστιανική άσκηση - Μοναχισμός.

18. Ο ρόλος των οικουμενικών Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας.

19. Εικονομαχία: μια τραγωδία που συγκλόνισε την Εκκλησία.

20. Εκκλησιαστική τέχνη Α΄: Ναοδομία και αγιογραφία.

21. Εκκλησιαστική τέχνη Β΄: Υμνολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ο Χριστιανισμός στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο

22. Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών.

23. Η εξάπλωση του χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη.

24. Οι άγιοι Ειρηναίος Λυών και Αμβρόσιος Μεδιολάνων.

25. Η εκκλησιαστική τέχνη στη Δύση.

26. Το σχίσμα του 1054: γεγονός μεγάλης οδύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Η Εκκλησία στα νεότερα χρόνια.

27. Η Μεταρρύθμιση στη Δυτική χριστιανοσύνη. Μαρτίνος Λούθηρος.

28. Η Εξάπλωση της Μεταρρύθμισης και οι συνέπειες της στη δυτική Χριστιανοσύνη.

29. Προσπάθειες ανασυγκρότησης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

30. Η Ανατολική Εκκλησία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

31. Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Ο Χριστιανικός κόσμος σήμερα

32. Οι Ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας.

33. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας.

34.  Η Ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσμο.

35. Το όραμα και οι προσπάθειες για την ενότητα των χριστιανών.