ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κρατώντας στα χέρια μας το πρώτο μέρος της Αγίας Γραφής, την Παλαιά Διαθήκη

(ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή;

(ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη!

(ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι από το Θεό.

(ΔΕ 4) Ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η Εποχή των Πατριαρχών. Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό

(ΔΕ 5) Η ιστορία του Αβραάμ: η μεγάλη κλήση, το μεγάλο «ναι».

(ΔΕ 6) Οι ιστορίες του Ισαάκ και του Ιακώβ: σε κάθε γενιά η Διαθήκη ανανεώνεται.

(ΔΕ 7) Η ιστορία του Ιωσήφ: «Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό».

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Α΄ κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η Έξοδος. Ο Θεός ελευθερώνει το λαό και τον καθοδηγεί.

(ΔΕ 8) Ο λαός ζει σκλαβωμένος στην Αίγυπτο. Ο Θεός αποκαλύπτεται στο Μωυσή.

(ΔΕ 9) Οι Ισραηλίτες ελευθερώνονται: η Έξοδος.

(ΔΕ 10) Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο.

(ΔΕ 11)  Η είσοδος στη Γη της Επαγγελίας: η υπόσχεση του Θεού εκπληρώνεται.

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Β΄ κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ο λαός οργανώνεται έχοντας ως κέντρο της ζωής του το Θεό.

(ΔΕ 12) Αγώνες για εγκατάσταση στη Γη της Επαγγελίας: η σχέση με το Θεό δοκιμάζεται.

(ΔΕ 13) Η ζωή οργανώνεται με βάση το Νόμο του Μωυσή.

(ΔΕ 14) Δαβίδ, ο δοξασμένος βασιλιάς του Ισραήλ.

(ΔΕ 15) Οι Ψαλμοί, ποιήματα και τραγούδια για το Θεό.

(ΔΕ 16) Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Γ΄ κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ο λαός σε κρίση. Η φωνή των Προφητών ως κραυγή αφύπνισης.

(ΔΕ 17) Η εποχή της κρίσης.

(ΔΕ 18) Οι Προφήτες: το στόμα του Θεού.

(ΔΕ 19) Ο προφήτης Ωσηέ: η φωνή της αγάπης.

(ΔΕ 20) Ο προφήτης Μιχαίας: το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης.

(ΔΕ 21) Ησαΐας: ο προφήτης του Εμμανουήλ.

(ΔΕ 22) Βαβυλώνια Αιχμαλωσία: ο λαός στην εξορία.

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Δ΄ κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Η ζωή μετά την επιστροφή από τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία έως τις παραμονές του ερχομού του Μεσσία.

(ΔΕ 23) Επιστροφή από την αιχμαλωσία: η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται.

(ΔΕ 24) Ο Νόμος στο κέντρο της ζωής των Ιουδαίων.

(ΔΕ 25) «Και είδεν ο Θεός ότι καλόν»: η δημιουργία του κόσμου.

(ΔΕ 26) «Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν»: η δημιουργία του ανθρώπου.

(ΔΕ 27) «Αδάμ που ει;» Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό.

(ΔΕ 28) Ο δημιουργός Θεός φροντίζει για τους ανθρώπους όλου του κόσμου.

(ΔΕ 29) Ο Ιουδαϊσμός συναντάται με τον Ελληνισμό.

(ΔΕ 30)  Περιμένοντας το Μεσσία: το «πλήρωμα του χρόνου».

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Ε΄ κεφαλαίου.

Ξανακοιτώντας όσα δουλέψαμε τη φετινή χρονιά.