ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ θΕΜΑΤΑ
1. Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής

2. Το ζήτημα για το Θεό

3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' . Ο ΧΡΙΣΤIΑΝΙΣΜΟΣ: ΟΥΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ -ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

Το σύμβολο της Πίστεως (Παράθεση του κειμένου)

4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού

5. Η Βασιλεία του Θεού: όραμα αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία;

6. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον    αντιλεγόμενον»;

7. «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»

8. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα;

9. Αρχή και πορεία του κόσμου.

10. Ο άνθρωπος στο αρχικό του μεγαλείο.

11. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο;

12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας.

13. Η παράδοση της Εκκλησίας: πολύτιμη κληρονομιά ζωής ή τροχοπέδη της;

14. Η ορθόδοξη άσκηση.

15. Ο δυναμικός και απελευθερωτικός χαρακτήρας του Χριστιανισμού.

16. Η δικαιοσύνη του κόσμου και η δικαιοσύνη της Εκκλησίας

17. Ο συνάνθρωπος ως αδελφός.

18. Το χριστιανικό ήθος ως υπέρβαση των προκαταλήψεων του κόσμου -Σύγχρονες θεολογικές ζυμώσεις.

 

19. Η χριστιανική κοινότητα μέσα σ' έναν πλουραλιστικό κόσμο

 

20. Η χριστιανική θεώρηση του κράτους και της πολιτικής.

 

21. Φανατισμός και ανεξιθρησκία.

 

22. Πόσο δίκαιη είναι η κριτική κατά του Χριστιανισμού;

 

23. Το φαινόμενο της αθεΐας.

 

24. Πίστη και Επιστήμη: αλληλοαποκλειόμενα ή αλληλοσυμπληρούμενα;

 

25. Ελληνισμός και Χριστιανισμός.

 

26. Ποια η σχέση μεταξύ Χριστιανισμού και πολιτισμού;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ

27. Η αρχαία ελληνική θρησκεία.

28. Τα αφρικανικά θρησκεύματα.

29. Ο Ιουδαϊσμός.

30. Το Iσλάμ (Α).

31. Το Iσλάμ (Β).

32. Ο Ινδουισμός (Α).

33. Ο Ινδουισμός (Β) .

34. Η Γιόγκα.

35. Ο Βουδδισμός.

36. Η κινεζική θρησκεία.

37. Η ιαπωνική θρησκεία.

38. Η θρησκεία μπροστά στο πρόβλημα του θανάτου.

39. Γενικές διαπιστώσεις -Η τελική απάντηση της Εκκλησίας στον άνθρωπο