ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα.

2. Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας.

3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ

4. Με τη λατρεία εκφράζουμε την πίστη μας.

5. Ο πνευματικός κόσμος στη λατρεία.

6. «Ποιήσωμεν άνθρωπον...».

7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία.

8. Χριστούγεννα: η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού.

9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία.

10. «Προσκυνουμέν σου τα Πάθη, Χριστέ...».

11. Η Ανάσταση του Χριστού.

12. «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν...».

13. Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό; Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης.

14. Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος.

15. Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: η ουσία της Εκκλησίας.

16. Παναγία: η μητέρα του Χριστού.

17. Η λειτουργική ανάμνηση των αγώνων κατά των αιρέσεων.

18. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

19. Η μνήμη των αγίων: αφορμές για ένα σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠEΡΙEXOMENO ΤΩΝ MΥΣΤΗPlΩN

20. Κλήρος και λαός στη λατρεία.

21. Η είσοδος και ένταξη στην Εκκλησία: τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος.

22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας.

23. Το βαθύτερο νόημα της Θείας Ευχαριστίας.

24. Το μυστήριο της Μετάνοιας.

25. Η ευλογία για μια ζωή συζυγίας: το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του Γάμου.

26. Πνευματική διακονία: το μυστήριο της Ιεροσύνης.

27. Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου

28. Ο αγιασμός της ανθρώπινης ζωής στη λατρεία.

29. Οι λειτουργικές περίοδοι του Τριωδίου, Μ. Σαρακοστής και Πεντηκοσταρίου: οδοδείκτες στην πνευματική πορεία του πιστού.

30. Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης (Υμνογραφία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

31. Προβληματισμοί για τη λειτουργική γλώσσα και μουσική.

32. Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία: επισημάνσεις και προβληματισμοί

33. Η γυναίκα στη λατρεία .

34. Εκκλησιασμός: Ανάγκη ή συνήθεια;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΠΑΡΑθΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑI ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ θΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

35. Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της Μαγείας.

 

36. Ο Σατανισμός

 

37. Πνευματισμός- Εσωτερισμός- Δεισιδαιμονία και προλήψεις

 

38. Οι αιρέσεις του 20ού αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση.

 

39. Τέσσερα παραδείγματα, τέσσερις προκλήσεις.

40. Η Μασονία.

41. Η θρησκευτική οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

42. «Τι σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ...».

43. Εγκώμιο στο «Γενέσιον της Θεοτόκου».

44. «Κύριε, ή εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή...».

45. Η ψυχή ανυψώνεται κατά τη διαδρομή της Θείας Λειτουργίας.