ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Ο κόσμος στα χρόνια του Χριστού – Η Καινή Διαθήκη

1. Ο ελληνορωμαϊκός κόσμος στα χρόνια του Χριστού.

2. Ο Ιουδαϊκός κόσμος στα χρόνια του Χριστού.

3. Η Καινή Διαθήκη μιλάει για το Χριστό: τα Ευαγγέλια και οι πράξεις Αποστόλων.

4. Η Καινή Διαθήκη μιλάει για το Χριστό: οι Επιστολές και η Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Κεφάλαιο Α΄:Ο Ιησούς έρχεται και εγκαινιάζει τον καινούργιο κόσμο του Θεού.

5. Το αγγελικό μήνυμα στη Θεοτόκο για τη Γέννηση του Χριστού.

6. Η Γέννηση του Σωτήρα του κόσμου.

7. Χριστούγεννα, γιορτή μεγάλη.

8. Τα παιδικά χρόνια του Ιησού: Υπαπαντή – Δωδεκάχρονος.

9. Ιωάννης ο Βαπτιστής: ο τελευταίος Προφήτης και Πρόδρομος του Χριστού.

10. Ο Ιησούς βαφτίζεται στον Ιορδάνη: ο καινούργιος κόσμος εγκαινιάζεται.

11. Ένα κήρυγμα του Χριστού στη Ναζαρέτ με ξεχωριστή σημασία.

12. Ο Ιησούς και οι μαθητές του.

13. Ξανακοιτάζοντας τα μαθήματα 5-12.

Κεφάλαιο Β΄: Ο Χριστός επικοινωνεί με τους ανθρώπους και με τη διδασκαλία του δείχνει τη Βασιλεία του θεού.

14. Ο Ιησούς Χριστός ως διδάσκαλος .

15. Ο Χριστός φανερώνει την απέραντη αγάπη του Θεού: η παραβολή του σπλαχνικού Πατέρα (του «Ασώτου»).

16. Ο πλησίον μας κι εμείς: η παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτης.

17. Πώς κρίνονται οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού.

18. Ο Ιησούς υπερασπίζεται και εξυψώνει τις γυναίκες και τα παιδιά στον καινούργιο κόσμο του.

19. Ο άνθρωπος του καινούργιου κόσμου απέναντι στα υλικά αγαθά: «Μη μεριμνάτε» - η παραβολή του άφρονα πλουσίου.

20. Δύο πλούσιοι απέναντι στη Βασιλεία του Θεού: ο «ευσεβής» πλούσιος – ο Ζακχαίος.

21. Ο Ιησούς και οι θρησκευτικές ομάδες και ηγεσίες της εποχής του.

22. Στον καινούργιο κόσμο του Θεού οι άνθρωποι προσεύχονται: Κυριακή Προσευχή («Πάτερ ημών»).

23. Ξανακοιτάζοντας τα μαθήματα 14-22.

Κεφάλαιο Γ΄: Ο Χριστός με τα θαύματα του φανερώνει χειροπιαστά τον καινούργιο κόσμο του Θεού.

24. Τα θαύματα του Χριστού, σημάδια του καινούργιου κόσμου – Η κατάπαυση της τρικυμίας.

25. Ο Ιησούς ελευθερώνει από τις δυνάμεις του κακού: η θεραπεία ενός δαιμονισμένου.

26. Ο Χριστός ελευθερώνει από την ασθένεια: η θεραπεία του παράλυτου στην Καπερναούμ.

27. Ο Ιησούς διώχνει το σκοτάδι και δίνει το αληθινό φως: η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού.

28. Ο Χριστός χαρίζει ξανά το δώρο της ζωής: η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου.

29. Ο χριστός φανερώνει τη θεϊκή του δόξα πριν από τα Πάθη: η Μεταμόρφωση.

30. Ξανακοιτάζοντας τα μαθήματα 24-29

Κεφάλαιο Δ΄: Η Βασιλεία του Θεού πορεύεται μέσα από τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού.

31. «Εγώ ειμί η Ανάστασις και η Ζωή» - Η ανάσταση του Λαζάρου.

32. «Ευλογημένος ο ερχόμενος ...» - Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και εκδιώκει τους εμπόρους από το Ναό.

33. «Λάβετε φάγετε...» - Ο Μυστικός Δείπνος και η προδοσία.

34. «Περίλυπός  εστίν η ψυχή μου έως θανάτου» - Η αγωνία στη Γεσθημανή και η σύλληψη.

35. «Ένοχος θανάτου εστί!» - Οι Θρησκευτικοί ηγέτες καταδικάζουν τον Ιησού.

36. «Άρον άρον, σταύρωσον αυτόν!» - Ο Πιλάτος καταδικάζει τον Ιησού σε σταύρωση.

37. «Τετέλεσται» - Η Σταύρωση και η Ταφή του Ιησού.

38. «Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ»(Ξανακοιτάζοντας τα μαθήματα 31-37)

39. «Χριστός Ανέστη».

40. «Πάσχα μέγα, Πάσχα των Πιστών»

41. «Ο Κύριος εστί!» - Εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάσταση.

42. «Ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί...» - Η Ανάληψη του Χριστού.

43. Καθώς η φετινή χρονιά τελειώνει.